VZW VOSCHOD stad Tienen

Terug naar school, Hoe zal het verlopen?

Alle leerlingen zullen vanaf 1 september dus weer naar school kunnen gaan, over alle onderwijsniveaus heen, op basis van de "code geel" die door de gemeenschappen is bepaald.

Ter herinnering: de code geel verwijst naar een situatie waarin het virus nog steeds actief is, maar wel onder controle is.

Dit systeem maakt een normale schoolweek van 5 dagen mogelijk, mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs.

Naast dit gemeenschappelijke systeem zullen de ministers van Onderwijs in gemeenten waar besmettingspieken worden waargenomen, overstappen op kleurcode oranje. Deze kleurcode impliceert aanpassingen, zoals een verminderd aantal schooldagen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Ouders, kinderen en leerkrachten zullen door de scholen op de hoogte worden gebracht.

Op het niveau van het hoger onderwijs vindt, aangezien het schooljaar daar later begint, nog steeds overleg plaats om de regels die op de studentencampussen zullen gelden te harmoniseren.


Mag je je kind thuis houden?

Neen, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt: bijvoorbeeld je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek en/of behoort tot de risicogroep.

Kinderen die zonder gegronde reden thuis worden gehouden, worden door de school geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden. Je kind wordt dan als spijbelaar beschouwd. De school zal met jou in gesprek gaan om samen een oplossing te zoeken. Het is belangrijk dat je kind kan praten over eventuele angstgevoelens. Het CLB kan je kind hierbij helpen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de kinderbijslag (Groeipakket) op termijn teruggevorderd worden.

Over ons

 

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте организации Восход и мы также были бы рады приветствовать Вас на любом из наших мероприятий.


Welkom op de website van de Russischsprekende vereniging van de stad Tienen “Voschod”. Hier kunt u informatie over onze vereniging vinden. Ook zijn er fotoverslagen van onze sport- en culturele activiteiten zoals paintball, billiard, excursies, jeugdtoneel, kerstavonden enz. We staan altijd open voor samenwerking met andere verenigingen en verwelkomen u van harte op onze thema-avonden!


Deze site is tot stand gekomen dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting.


Членские взносы можно перевести на счет vzw VOSCHOD BE52 734-0095351-09

De vzw is een overkoepelende orgaan en heeft de bevordering en de versterking

van het samenleven van de russischsprekende gemeenschap in België tot doel.


We willen de kennis, inzichten en vaardigheden van russischsprekenden vergroten

met het oog op persoonsontplooiing en hun functioneren in de samenleving bevorderen.


Het aantal leden dat tot de vzw kan toetreden is onbeperkt, een

lidmaatschapsbijdrage is wel verschuldigd. 

Momenteel zijn er al 32-tal leden.

Dankzij de activiteiten zullen de leden van de vzw zich beter bewust maken van

de werking en de structuur van het land en de streek waarin ze leven.

Zo bied er zich een kans om beter burgerlijk actief te zijn.


Наше общество создано в 2003 году выходцами из республик бывшего союза с целью

облегчить интеграцию в Бельгийское общество, а также что бы сохранить национальную идентичность свой язык и культуру.


За эти годы мы провели множество мероприятий:


- Ежегодно проводится новогодняя елка для детей и взрослых.

- Играем в paintball, billiard

- Проводится день рыбака

- 9 мая традиционно посещаем могилы советских воинов.

- С 2006 года мы проводим  турниры по бильярду. 

- И многое другое...

vzw VOSCHOD

stad Tienen

info@ voschod.be

tel.0032495407782